Badania multidyscyplinarne

– transport, magazynowanie i sekwestracja dwutlenku węgla
– zarządzanie projektami zagospodarowania złóż ropy i gazu
– zagospodarowanie wód termalnych