Badania multidyscyplinarne

- transport, magazynowanie i sekwestracja dwutlenku węgla - zarządzanie projektami zagospodarowania złóż ropy i gazu - zagospodarowanie wód termalnych