Sieci i konsorcja naukowe

Wydział jest reprezentowany również w sieci ?CO2net?. Sieć o zasięgu światowym skupiająca w swoim działaniu wszystkie podmioty naukowe, badawcze, przemysłowe, które są zaangażowane w prace związane z technologią CCS (Carbon Capture Storage).

Wydział WNiG jest członkiem konsorcjum naukowego: ?Centrum Za­awan­so­wa­nych Technologii Surowców i Paliw?. Cel konsorcjum sformułowany jest jako opracowywanie, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii w gospodarce surowcami, paliwami węglowodorowymi i energiami odnawialnymi.

Wydział uczestniczy w pracach Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych.