Oferta 1

Ocena możliwości poprawienia bilansu gazu przez pozyskanie metanu z pokładów węgla

Cele pracy badawczej:

Celem pracy będzie oszacowanie ilości metanu z pokładów węgla możliwych do wydobycia i zagospodarowania, głównie na obszarze aglomeracji Górnośląskiej. Sprzężone z tymi ocenami, powinno być wskazanie obszarów, kopalń i metod ujęcia metanu, oraz ewaluacja ekonomiczna procesów jego wydobycia. Zasoby metanu w pokładach węgla szacowane są w ilości 200-400 mld mn3 a nawet więcej. Zwrot do tych niekonwencjonalnych zasobów, mógłby stanowić specjalność polską w Unii Europejskiej.

 

Zakres pracy:

a) Oszacowanie i weryfikacja zasobów metanu w złożach węgla kamiennego i kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i powiązanie ich z systemem gazowniczym,

b) Wykonanie retrospektywnej analizy procesu wydobycia metanu z pokładów węgla i prób zwiększenia jego wydobycia.

c) Dokładny przegląd i analiza współczesnych technologii w szczególności amerykańskich i australijskich i ich możliwości adaptacji do ?metanu polskiego?, prognozy udziału w krajowym bilansie gazu ziemnego,

d) wybór obszarów i technologii wydobycia węgla do warunków polskich, ocena ekonomiczna przedsięwzięcia w powiązaniu z systemem gazowniczym,

Rezultatem badań będzie dokumentacja pracy wraz z praktycznymi ocenami możliwych do uzyskania ilości metanu z węgla i projektami z możliwością wdrożenia do praktyki.

Zespół jest pewny, że wyniki prac będą bardzo pomocne dla polskiego sektora gazowniczego. Wpłyną na lepsze prognozy kierunków i ilości pozyskiwanego metanu dla systemu przesyłu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie posiadało doskonałe rozeznanie co do skali możliwości wydobywania metanu z pokładów węgla w Polsce wraz z informacją o efektywności ekonomicznej całego procesu. Wydaje się to być bardzo ważne w okresie trudnej sytuacji energetycznej kraju.

Wyniki prac będą stanowić także podstawę przygotowania publikacji w czasopismach naukowych a także referatów na konferencje naukowo- techniczne.

Prace będą wykonywane w kooperacji z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, jednostką badawczą o znakomitym doświadczeniu w zakresie złóż węgla w Polsce i w świecie co również daje gwarancję wszechstronnej analizy.