Oferta 10

Opracowanie technologii oczyszczania obciążonej płuczki glikolowo-polimerowej w aspekcie ograniczenia strat barytu

Cel i zadania pracy:

W niektórych rejonach Polski do wykonania otworów konieczne jest obciążenie płuczki. Materiałem obciążającym najczęściej jest baryt, który w dalszym etapie prac wiertniczych staje się odpadem wiertniczym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania odpadów (Dz. U. 2005.186.1553) z wieloma zużytymi płuczkami obciążonymi barytem nie można postępować tak jak dotychczas. Z tego powodu konieczne jest opracowanie takiej technologii płuczkowej, która zapewniłaby:

  • osiągnięcie celi wiercenia,
  • spełniała obowiązujące przepisy prawne,
  • ograniczyła niekorzystne oddziaływanie prac wiertniczych na środowisko.

Powyższe zadanie ma spełnić proponowany temat naukowo-badawczy, dla którego wybrano najczęściej stosowaną w Karpatach płuczkę glikolowo-polimerową obciążoną barytem.

Po zrealizowaniu części teoretyczno-laboratoryjnej kontynuuje się temat w formie eksperymentów terenowych na wybranym otworze wiertniczym.