Oferta 11

Projektowanie otworów ze wspomaganiem programów Landmark na przykładzie wybranego otworu kierunkowego z rejonu Zapadliska Przedkarpackiego

Cel i zadania pracy:

Każda struktura geologiczna wymaga indywidualnego podejścia przy projektowaniu kierunkowego otworu wiertniczego. Celem pracy jest opracowanie optymalnych rozwiązań dla otworu wierconego w wytypowanej strukturze geologicznej przy ścisłej współpracy osób odpowiedzialnych za projektowanie i wykonanie otworu w PGNiG. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniki i technologii wiertniczej przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Landmark zaproponowany zostanie projekt otworu wiertniczego.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

  1. Na podstawie dostarczonych danych geologicznych oraz wytycznych co do celu jaki ma osiągnąć projektowany otwór zaprojektowana zostanie jego trajektoria w 3D.
  2. Korzystając z danych przekazanych przez zleceniodawcę ustalone zostanie położenie i konstrukcja kolumn rur okładzinowych.
  3. Dla poszczególnych sekcji kolumn rur okładzinowych wykonane będą obliczenia wytrzymałościowe.
  4. Dla przewiercenia poszczególnych warstw zaprojektowana zostanie odpowiednia płuczka wiertnicza.
  5. Po konsultacji ze zleceniodawcą zaprojektowany zostanie przewód wiertniczy i dobrane będą odpowiednie narzędzia.
  6. Dla danych warunków geologiczno-technicznych wykonane zostaną obliczenia wytrzymałości przewodu wiertniczego.