Oferta 13

Opracowanie składów cieczy przemywających oraz technologii przeprowadzenia zabiegu przy wymianie płynów nadpakerowych w odwiertach naftowych?

Cel i zadania pracy:

Badania prowadzone, w laboratorium we współpracy z PGNiG O/Zielona Góra w latach 2003 ? 2005 wykazały, że w stosowanych obecnie cieczach nadpakerowych dochodzi do wytrącania się osadów stałych. Dochodzi do tego na skutek kontaktu cieczy nadpakerowej z mediami dopływającymi do przestrzeni pierścieniowej z górotworu. Osady takie osadzając się na pakerze przyczyniają się do przyspieszenia jego zużycia oraz stanowią realne zagrożenie wystąpienia nieszczelności, co w efekcie spowodować może dopływ cieczy nadpakerowej do złoża, uszkodzenie przepuszczalności, a w skrajnym przypadku nawet do całkowitej kolmatacji skały zbiornikowej.

Efektem niniejszego projektu będzie opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej płynów:

  1. rozpuszczających produkty stałe powstające w przestrzeni pierścieniowej na skutek korozji, dopływu solanek, dopływu gazów kwaśnych;
  2. rozpuszczających osady węglowodorów,

dzięki czemu wydłużeniu ulegnie czas bezawaryjnej pracy pakerów oraz zestawów rur wydobywczych i okładzinowych.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

Praca miałaby charakter laboratoryjny lub laboratoryjno-wdrożeniowy:

  1. opracowanie receptur płynów
  2. przeprowadzenia testów skuteczności ich działania w laboratorium w symulowanych warunkach otworowych
  3. wytypowania płynów najskuteczniej usuwających osady
  4. przeprowadzenie testów płynów w warunkach polowych na wytypowanym odwiercie.