Oferta 15

Zastosowanie technik i technologii bezwykopowych w projektowaniu i budowie rurociągów przesyłowych

Cel pracy:

 Zadaniem będzie opracowanie ekspertowego systemu umożliwiającego dobór optymalnej metody pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych w celu bezwykopowej instalacji rurociągów przesyłowych.

Dla realizacji tego zagadnienia opracowane zostaną wytyczne do projektowania i bezwykopowej budowy rurociągów, uwzględniające kompleksowo ograniczenia techniczno ? technologiczne, geologiczne, formalno-prawne, ekonomiczne i ekologiczne. Proponowana metodyka oraz przyjęte kryteria jakości pozwolą na optymalizację procesów projektowych i wykonawczych.