Oferta 16

Analiza techniczno-ekonomiczna dostępnych na rynku rur okładzinowych pod kątem zastosowania ich w otworach kierunkowych

Cel i zadania pracy:

Zastosowanie przewymiarowanych rur okładzinowych powoduje znaczne podniesienie kosztu wykonania otworu wiertniczego. Natomiast niedowymiarowanie może spowodować awarie i komplikacje wiertnicze, a także poważne problemy w trakcie eksploatacji. Otwory kierunkowe stawiają nowe wyzwania projektowe, ze względu na konieczność uwzględnienia bardzo dużej liczby nietypowych czynników wpływających na wytrzymałość kolumny rur okładzinowych. Celem projektu jest określenie optymalnego algorytmu doboru rur okładzinowych dla danej struktury geologicznej z uwzględnieniem intensywności skrzywienia otworu. Równocześnie algorytm taki powinien pozwolić na minimalizację kosztów.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

  1. Analiza rur okładzinowych dostępnych na rynku.
  2. Symulacja komputerowa konstrukcji rur okładzinowych w zadanych warunkach i przy różnych wartościach intensywności skrzywienia otworu.
  3. Opracowanie algorytmu doboru rur okładzinowych z uwzględnieniem ich kosztu.