Oferta 19

Określenie minimalnej dopuszczalnej wysokości sklepienia i szyi komory magazynowej gazu w pokładowych złożach soli kamiennej

Cel i zadania pracy:

Każda komora magazynowa gazu składa się z wrębu, części walcowej oraz kopuły (sklepienia) i szyi. Kopułę oraz szyję (otwór wiertniczy poszerzony krótkotrwałym ługowaniem do średnicy rzędu 2 m) wykonuje się w celu polepszenia stateczności komory i ochrony cementacji otworu.

Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych kryteriów określających niezbędną wysokość sklepienia i długość szyi. Zwiększanie ich wysokości powoduje obniżenie objętości, praktycznie do zera w przypadku szyi oraz 1/3 objętości walca o danej wysokości, jeśli sklepienie ma kształt zbliżony do stożka i 1/2 objętości walca, jeśli ma kształt zbliżony do paraboloidy.

W magazynie Kosakowo, którego budowę rozpoczęto w roku bieżącym, przewidziano sklepienia komór bardzo dużej wysokości. Aktualne możliwości oceny stanu deformacyjno-naprężeniowego w otoczeniu komory magazynowej są znacznie lepsze niż kilka lat temu.

Celem pracy jest wykonanie obliczeń numerycznych dla różnych wysokości sklepienia i długość szyi, a następnie określenie ich wpływu na podstawowe parametry decydujące o stateczności komory tj.: występowanie naprężeń rozciągających, wartość naprężeń efektywnych i szybkość odkształceń efektywnych oraz stopień wytężenia górotworu.  Do obliczeń wykorzystane zostaną programy:

  • Geosolk ? którym wykonywano obliczenia dla KPMG Mogilno,
  • Flac ?program do obliczeń geomechanicznych.

Zakres planowanych prac:

Harmonogram prac obejmować będzie wyznaczenie rozwiązań dla 3-4 wysokości sklepienia, 3-4 długości szyi oraz 2-3 średnic komory. Proponowane studium parametryczne obejmie więc kilkadziesiąt różnych modeli górotworu.