Oferta 2

Metodyka stymulacji, testowania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazowych (TGR) typu ?tight gas? i ?shale gas?

Cel badań:

Celem pracy jest opracowanie kompleksowej metodyki ? w tym schematów decyzyjnych pomocnych w pracach związanych z dokumentowaniem zasobów złóż ?tight gas? i ?shale gas? (TGR), określeniem możliwej charakterystyki wydobywczej oraz programu zabiegów związanych i procesem intensyfikacji dopływu (stymulacji) gazu z warstw o ultra niskiej przepuszczalności.

Zakres prac:

 • Analiza materiałów archiwalnych i dokumentacji złoża oraz istniejących wyników pomiarów polowych, laboratoryjnych, i innych dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • Prace laboratoryjne na rdzeniach dostarczanych przez zleceniodawcę, w tym określenie własności petrofizycznych
 • Projekty prac stymulacyjnych dla analizowanego (analizowanych) odwiertów poziomych.
 • Projekty wykonania intensywnych testów hydrodynamicznych
 • Nadzór i analiza wyników testów prowadzonych przez PGNIG na badanych odwiertach
 • Opracowanie modelu geologicznego złoża z wykorzystaniem metod geostatystycznych oraz numerycznego (Petrel/Eclipse)
 • Kalibracja opracowanego modelu symulacyjnego przebiegu testów (ew. do przebiegu eksploatacji).
 • Opracowanie schematów metodycznych prac prowadzonych w trakcie udostępniania zasobów złóż TGR
 • Wariantowe symulacje eksploatacji dla przyjętych wariantów.
 • Analizy ekonomiczne typu CAPEX i ocena niepewności uzyskanych wyników

Opracowana motodyka prac umożliwi:

 • określenie schematów decyzyjnych postępowania podczas prac związanych z eksploatacja złóż TGR w tym: zabiegów stymulacyjnych i testów hydrodynamicznych,
 • pomoc w ocenie zarządzania wydobyciem złoża TGR z uwzględnieniem własności geologicznych i  technologicznych
 • określenie minimalnych i maksymalnych jednostkowych nakładów na prace związane z eksploatacja takich złóż

Wynikiem pracy powinien być raport zawierający elementy:

 1. Metodyka zagospodarowania przykładowego złoża TGR w tym projektów stymulacji i testowania
 2. Raport a analiza ekonomiczną procesu udostępniania zasobów
 3. Raport z modelem numerycznym złoża oraz plikami wsadowymi do symulatora Petrel/Eclipse