Oferta 6

Opracowanie procedur dotyczących prowadzenia prac wiertniczych w warunkach zagrożenia erupcyjnego

Cel i zadania pracy:

Głównym celem pracy jest podanie ścisłej procedury wykrywania oraz likwidacji zagrożenia erupcyjnego podczas wierceń naftowych opracowanej na podstawie wieloletnich doświadczeń i danych przemysłowych. Podstawowe zadania pracy są następujące:

  • Podkreślenie roli odpowiedniej kontroli procesu wiercenia i dowiercania złóż węglowodorów;
  • Podanie sposobów i metod inr\terpretacji wyników pomiarów uzyskanych aparaturą kontrolno-pomiarową;
  • Opracowanie schematów decyzyjnych i przykłady ich praktycznego zastosowania;
  • Opracowanie liczbowych przykładów likwidacji zagrożenia erupcyjnego w otworach pionowych i kierunkowych.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

  • Opracowanie zagadnień dotyczących zagrożenia erupcyjnego zawartych w aktualnych przepisach prawnych.
  • Analiza przyczyn i identyfikacja objawów zagrożenia erupcyjnego w wybranych rejonach poszukiwań naftowych.
  • Procedury prognozowania  stopnia zagrożenia erupcyjnego na podstawie danych z dowiercania i opróbowania odwiertów.
  • Procedury podejmowania decyzji technologicznych w zakresie wykrywania objawów oraz wyboru metody likwidacji zagrożenia erupcyjnego.
  • Opracowanie przykładów liczbowych oraz symulacji komputerowych.