Oferta 8

Badania stanu technicznego i wycena podzespołów urządzeń wiertniczych

Cel pracy badawczej:

Celem pracy jest określenie właściwości użytkowych urządzeń wiertniczych w oparciu o badania stanu technicznego, informacje dotyczące historii eksploatacji, zakres remontów, ilości godzin eksploatacji (w tym po ostatnim remoncie), ocenę funkcjonalności i przebiegu eksploatacji, ocenę stopnia zużycia fizycznego i funkcjonalnego.  Po określeniu procedury wyceny nastąpi obliczenie wartości (np. odtworzeniowej) podzespołów urządzeń wiertniczych w celu ich ubezpieczenia lub dla innych potrzeb.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

W zakresie pracy znajduje się zgromadzenie wielu danych, dokonanie niezbędnych pomiarów, w tym dokumentacji fotograficznej, opracowanie metodologii wyceny, przeprowadzenie konsultacji, porównanie z urządzeniami dostępnymi na rynku, przeprowadzenie obliczeń. Ilość urządzeń wziętych do analizy i wyceny warunkuje także zakres i czas wykonania pracy.