Oferta 9

Badania zdolności eksploatacyjnej urządzeń wiertniczych, sprzętu wiertniczego i urządzeń eksploatacyjnych oraz wiertniczych i eksploatacyjnych wyrobów rurowych

Cel pracy badawczej:

Celem prac są badania, które określą bezpieczną eksploatację elementów urządzeń wiertniczych, sprzętu wiertniczego i urządzeń eksploatacyjnych oraz pozwolą dobrać i właściwie zastosować wiertnicze i eksploatacyjne wyroby rurowe jak przewody wiertnicze i eksploatacyjne, rury okładzinowe i wydobywcze itp. Badania mają na celu zapewnienie ekonomicznej i właściwej oraz bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji.

Zakres pracy:

Zakres prac niezbędnych do wykonania będzie obejmował wybór metodyk badawczych, prace studialne, badania laboratoryjne, analizy z przeprowadzonych badań, opracowanie wytycznych i zaleceń oraz wymagań właściwego stosowania.