Seminaria

2009

  • Dr Rafael Sandrea pt.: ?Valuation of Oil & Gas Reserves? - 30 października 2009 roku (piątek);
  • Mgr inż.  Katarzyna KyćZintegrowany system zarzadzania uzdrowiskiem Swoszowice, poniedziałek 7.12.2009.
  • Mgr Ł. Łukańko: Metody remediacji terenów skażonych substancjom ropopochodnymi, poniedziałek 7.12.2009.
  • Mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska, mgr inż. Łukasz Klimkowski, mgr inż. Rafał Sedlaczek "Wspomaganie nauczania przedmiotów specjalności inżynieria gazownicza metodą e-learningu", 15.04.2009
  • Prof. Rafał Wiśniowski - Seminarium pt. "Inżynieria naftowa i gazownicza - odpowiedzią na nowe wyzwania gospodarki opartej na wiedzy", 27.04.2009
  • Mgr inż. Łukasz Habera - Metody doświadczalne i teoretyczne wyznaczenia MMP (Minimum Miscibility Pressure) układów ropa naftowa ? dwutlenek węgla, 27.04.2009

2010

  • Mgr inż. Andrzej Sikora: Rola LNG w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej, 4.01.2010
  • Mgr inż. Artur Ryba: Model zintegrowany niejednorodnego złoża metanu z pokładu węgla, 4.01.2010