Współpraca z przemysłem krajowym

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Współpraca w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem wierceń, procesu eksploatacji oraz zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym. opracowywania modelu energetycznego Polski ze specjalnym uwzględnieniem gazu ziemnego i węgla; konwersji sczerpanych złóż gazu ziemnego na podziemne magazyny gazu; symulacji pracy podziemnych magazynów gazu etc, możliwości zagospodarowania złóż gazu ziemnego zaazotowanego lub zawierającego w swoim składzie gazy kwaśne.

2. Wyższy Urząd Górniczy

Od 1987 ? badania atestacyjne urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych oraz głowic przeciwerupcyjnych wraz z systemami sterowania.

3. Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Współpraca od roku 1972 w zakresie własności pokładów węgla GZW, problematyki geotermalnej oraz procesów składowania CO2 w warstwach geologicznych.

4. Poszukiwania Nafty i Gazu ?Jasło? Sp. z o.o. w Jaśle

Metody likwidacji dołów urobkowych oraz analiza niezawodności urządzeń wiertniczych.

5. Zakład Urządzeń Naftowych ?NAFTOMET? Sp. z. o.o. w Krośnie

Badania materiałów do budowy urządzeń wydobywczych i wiertniczych. Okres współpracy: od 1992 ? nadal.

6. Kopalnia Soli ?Wieliczka? w Wieliczce

Zabezpieczanie Kopalni Soli ?Wieliczka? przed zagrożeniem wodnym, udział w Komisji Zagrożeń Naturalnych oraz udzielenie licencji na korzystanie z patentu AGH. Współpraca od 1992 roku.

7. ?Common S.A.?

Współpraca w zakresie innowacyjnych technologii w gazownictwie ziemnym realizowana będzie współpraca dotycząca:

i. badań eksploatacyjnych gazomierzy turbinowych produkcji ?COMMON? S.A. w warunkach podziemnych magazynów gazu ziemnego zbudowanych w sczerpanych złożach węglowodorów, wyeksploatowanych kopalniach węgla i warstwach wodonośnych

ii. sprawdzenie przydatności gazomierzy turbinowych produkcji ?COMMON? S.A. w warunkach przepływu dwufazowego (gaz/woda) przy eksploatacji kopalń gazu ziemnego.

8. Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego ?Hydrogeo? w Krakowie

Konsultacje z zakresu techniki i technologii wykonywania prac iniekcyjnych oraz udzielenie licencji na korzystanie z patentu AGH. Współpraca od 1980 roku.

9. KWB ?Bełchatów?

Technologia wiercenia wielkośrednicowych studni odwadniających.