• Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom roku 2013 Naszego Wydziału - 31 stycznia 2014 r.