KN Rotor

Logo rotorOpiekun: dr inż. Robert Rado Charakterystyka KN ROTOR Początki działalności Koła Naukowego ROTOR to rok 1969, gdy powstało Koło Naukowe GLINIK działające pod tą nazwą do 1980 roku. Na przestrzeni lat grupa siedmiu do piętnastu studentów zajmowała się budową i eksploatacją urządzeń wiertniczych oraz mechanizacją wiertnictwa i prac wiertniczych. Wielu byłych członków koła może obecnie poszczycić się znacznymi osiągnięciami zawodowymi i naukowymi. W zakresie zainteresowań studentów uczestniczących w pracach Koła jest poprawa niezawodności urządzeń wiertniczych, osprzętu wiertniczego używanego podczas wiercenia a także narzędzi wiertniczych. Działalność Koła Naukowego ROTOR Ostatnie lata działalności Koła Naukowego ROTOR i jego członków związane są również z automatyzacją procesu wiercenia oraz jego sterowaniem. Studenci w ramach działalności w kole przygotowali szereg referatów na Studencką Sesję Naukową. Referaty te obejmowały powyższe zagadnienia, w tym także z zakresu wierceń morskich, budowy platform, zabezpieczenia otworów wiertniczych.W ramach współpracy zagranicznej członkowie Koła biorą udział w spotkaniach ze studentami uczelni zagranicznych. Wspomagają udział w organizacji spotkań z wykładowcami zagranicznych uczelni oraz specjalistami prezentującymi referaty na zebraniach Sekcji Polskiej Society of Petroleum Engineers.W ramach działalności koła naukowego organizowane są wyjazdy krajowe i zagraniczne mające na celu zapoznanie się z najnowszymi trendami i technologiami wdrażanymi we współczesnym przemyśle.