(Polski) Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów WWNiG

Przewodniczący

Bartosz Winiarczyk; b.winiarczyk@samorzad.agh.edu.pl; 724 511 698; 2M_GiG,

Wiceprzewodniczący
Paweł Kryczyk; p.kryczyk@samorzad.agh.edu.pl; 698 629 576; 3_INiG
Skarbnik
Kamil Lukaszczyk;kamil.lukaszczyk@samorzad.agh.edu.pl ;664 862 613 ; 2_INiG,
Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Tomasz Król; t.krol@samorzad.agh.edu.pl; 791 582 948; 2M_GiG
Sylwia Pazdur; sylwia.pazdur@samorzad.agh.edu.pl; 667 953 759 ; 2_GiG,
Aleksandra Stępkowska; o.stepkowska@samorzad.agh.edu.pl; 604 858 683; 4_INiG
Aleksandra Szurlej; a.szurlej@samorzad.agh.edu.pl; 726 577 137; 4_GiG,
Oliwia Woźniak; o.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 604 162 080; 4_GiG
Rafał Woźniak; rafal.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 784 525 791 2_INiG,

Członkowie Rady Wydziału

Paweł Kryczyk
Bartosz Winiarczyk
Rafał Woźniak
Oliwia Woźniak
Kamil Lukaszczyk
Aleksandra Szurlej

Członkowie Senatu Uczelni
Oliwia Woźniak