(Polski) Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów WWNiG

Przewodnicząca Aleksandra Szurlej; a.szurlej@samorzad.agh.edu.pl; 726 577 137; 2M_INIG,Wiceprzewodnicząca Sylwia Pazdur; sylwia.pazdur@samorzad.agh.edu.pl; 667 953 759; 3_INiG Skarbnik Jakub Drochomirecki; jakub.drochomirecki@samorzad.agh.edu.pl ; 795 150 408; 4_GiG Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Oliwia Woźniak; o.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 604 162 080; 2M_INIG Rafał Woźniak; rafal.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 784 525 791; 4_INiG, Kamil Lukaszczyk;kamil.lukaszczyk@samorzad.agh.edu.pl;664 862 613; 4_INiG, Natalia Tymoczko; natalia.tymoczko@samorzad.agh.edu.pl; 537732203;3_INiG Karolina Gołąb; karolina.golab@samorzad.agh.edu.pl; 668 286 073; 4_GiG Dawid Folta; dawid.folta@samorzad.agh.edu.pl; 695 984 274; 4_GiG Członkowie Rady Wydziału Natalia Tymoczko Kamil Lukaszczyk inż. Aleksandra Szurlej Rafał Woźniak inż. Oliwia Woźniak Dawid Folta Członek Senatu Uczelni inż. Oliwia Woźniak