(Polski) Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów WWNiG

Przewodnicząca
Aleksandra Szurlej; a.szurlej@samorzad.agh.edu.pl; 726 577 137; 2M_INIG,Wiceprzewodnicząca
Sylwia Pazdur; sylwia.pazdur@samorzad.agh.edu.pl; 667 953 759; 3_INiG

Skarbnik
Jakub Drochomirecki; jakub.drochomirecki@samorzad.agh.edu.pl ; 795 150 408; 4_GiG

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
Oliwia Woźniak; o.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 604 162 080; 2M_INIG
Rafał Woźniak; rafal.wozniak@samorzad.agh.edu.pl; 784 525 791; 4_INiG,
Kamil Lukaszczyk;kamil.lukaszczyk@samorzad.agh.edu.pl;664 862 613; 4_INiG,
Natalia Tymoczko; natalia.tymoczko@samorzad.agh.edu.pl; 537732203;3_INiG
Karolina Gołąb; karolina.golab@samorzad.agh.edu.pl; 668 286 073; 4_GiG
Dawid Folta; dawid.folta@samorzad.agh.edu.pl; 695 984 274; 4_GiG

Członkowie Rady Wydziału
Natalia Tymoczko
Kamil Lukaszczyk
inż. Aleksandra Szurlej
Rafał Woźniak
inż. Oliwia Woźniak
Dawid Folta

Członek Senatu Uczelni
inż. Oliwia Woźniak