MNiSW przyznało studentowi WWNiG stypendium za znaczące osiągnięcia

Published On 10.01.2020 | Komunikaty

Michał Figiel  jest jednym z 20 studentów z AGH i jedynym z WWNiG, który otrzyma stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe. Michał Figiel wraz z  dr inż. Joanną Lewandowską-Śmierzchalską (promotor pracy mgr) od drugiego roku studiów zajmuje się tematyką fraktali i teorii chaosu. Od tego czasu wygłosił referaty na 9 konferencjach, m.in. SPE East Meets West 2019 (1 miejsce w kategorii Undergraduate), Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, Petersburg (2 miejsce w 2019) czy 58. i 59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego (dwa razy 1 miejsce). Poza publikacjami pokonferencyjnymi do jego dorobku naukowego zalicza się artykuły w czasopismach Drilling, Oil, Gas oraz Zeszytach Naukowych IGSMiE-PAN. Dodatkowo warto dodać, że w 2019 r. jego projekt znalazł się na liście rekomendowanych do finansowania przez MNiSW w ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0". Michał Figiel jest w składzie zarządu Koła Naukowego Nafta i Gaz na WWNiG.

Comments are closed