Praktyki studenckie – Rosja oraz Ukraina

Published On 26.04.2017 | Komunikaty

Praktyki studenckie w Rosji w St. Petersburgu we współpracy
z Narodowym Instytutem Górniczym

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich na Ukrainie w St. Petersburgu. Zainteresowani studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 04.05.2017 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.
Termin praktyk: 03-14.07.2017 r.
Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:
– student przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
– średnia z całego toku studiów,
– czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,
– znajomość języka angielskiego,
– znajomość języka rosyjskiego.

Dokumenty:
– ważny paszport minimum 6 miesięcy,
– deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,
– podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,
– potwierdzenie znajomości języków

Praktyki studenckie na Ukrainie we współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu z Ivano-Frankowska

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich na Ukrainie w Ivano-Frankowsku. Zainteresowani studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 04.05.2017 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.
Termin praktyk: 10-21.07.2017 r.
Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:
– student przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
– średnia z całego toku studiów,
– czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,
– znajomość języka angielskiego,
– znajomość języka rosyjskiego.

Dokumenty:
– ważny paszport minimum 6 miesięcy,
– deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,
– podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,
– potwierdzenie znajomości języków.


Pobierz: Informator (PDF)

Comments are closed