Stypendia 2017/2018, progi, limity, zasady

Published On 18.10.2017 | Komunikaty

W załączeniu pisma Prorektora dotyczące progów stypendiach, wysokości stypendiów oraz zasad przyznawania stypendiów Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Progi_stypendialne_semestr_zimowy

SR_naukowe_artystyczne_sportowe_kryteria

Comments are closed