Zaproszenie na studia podyplomowe: “Podstawy górnictwa otworowego”

Published On 19.02.2019 | Komunikaty

Program studiów:

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych  słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i inżynierii otworowej, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia prawno – ekonomiczne związane z sektor ropy naftowej i gazu ziemnego.

Charakterystyka studiów:

Geologia dynamiczna- podstawy

Podstawy geoinżynierii

Podstawy nauki o złożach

Górnictwo ogólne, górnictwo podziemne

Prawo geologiczne i górnicze

Organizacja procesów wydobywczych

Podstawy metod geofizycznych, geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza

Podstawy wiertnictwa

Proces inwestycyjny A-Z

Ekonomiczne podstawy eksploatacji złóż

Wiercenia kierunkowych otworów wiertniczych

Eksploatacja złóż ropy naftowej, gazu ziemnego

Nowe technologie wydobywcze

System przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego w Polsce

Rynek ropy i gazu w Polsce i na świecie

Technologie gazu skroplonego (LNG)

Magazynowanie węglowodorów

Kierunki wykorzystania gazu ziemnego (CNG, LCNG, energetyka)

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, związanych zawodowo w sektorze oil and gas. Słuchacze studiów uzyskają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wiertnictwa i udostępniania złóż węglowodorów, a także przybliżone zostaną zagadnienia związane z geologią, regulacjami i ekonomiką sektora ropy naftowej i gazu ziemnego.

Czas trwania:

2 semestry (1 marca 2019 r. do 28 lutego 2020 r. )

Termin zgłoszeń:

do 28 lutego 2019 r.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) - skierowanie z zakładu powinno zawierać deklarację dokonania opłaty za studia.

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

Ilość miejsc:

30

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

Opłaty:

4900 zł (studia w Krakowie)

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).

Comments are closed