(Polski) Kierunki

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oferuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia na dwóch kierunkach w ramach dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Na II stopniu studiów Wydział oferuje następujące specjalności dla poszczególnych kierunków:
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe w specjalnościach:
  • Geoinżynieria i geotermia
  • Wiertnictwo i geoinżynieria
  • Eksploatacja złóż surowców płynnych
  • Zagospodarowanie i ochrona wód
  • Gazownictwo ziemne
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalnościach:
  • Wiertnictwo naftowe
  • Inżynieria gazownicza
  • Inżynieria naftowa
Specjalności są realizowane podczas studiów II stopnia. Studia doktoranckie są realizowane w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska. Studia podyplomowe
 • Drilling Engineering (studia w j. angielskim)
 • Geoenergetyka i geoinżynieria
 • Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
 • Inżynieria Gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
 • Inżynieria złóż ropy i gazu - konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
 • Podziemne magazynowanie gazu
 • Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwoju [nowe studia]
 • Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych
 • Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
 • Transport gazu i energetyka gazowa
 • Transport i eksploatacja terminali LNG
 • Wiertnictwo i inżynieria otworowa
 • Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym - oficjalna strona www

Limity przyjęć

Planowane limity miejsc na poszczególnych kierunkach:

Rekrutacja letnia I stopień
Rekrutacja letnia II stopień
Rekrutacja zimowa II stopień
Studia stacjonarne
90
0
90
Studia niestacjonarne
60
60
0