(Polski) Opłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla pojedynczej deklaracji kierunku opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 80 zł.

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed wpisem należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł) na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja. Opłata nie jest pobierana od osób, które już posiadają legitymację AGH.

Opłaty za studia niestacjonarne

Stopień studiów
Rok studiów
Kierunek
Opłata za semestr
pierwszy (inżynierskie)
I, II, III, IV
INiG, GiG
1700 zł
drugi (magisterskie)
I, II
INiG, GiG
2100 zł