Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

e-mail: wkr.wwnig@agh.edu.pl

dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – przewodnicząca
dr hab. inż. Adam Szurlej – zastępca przewodniczącej
dr hab. inż. Jan Ziaja – sekretarz
dr inż. Danuta Zagrajczuk – z-ca przewodniczącej
dr inż. Aleksandra Jamrozik – z-ca przewodniczącej
dr inż. Joanna Lewandowska-Śmierzchalska – z-ca przewodniczącej
dr inż. Krzysztof Skrzypaszek – z-ca przewodniczącej
dr inż. Sławomir Wysocki – z-ca przewodniczącej
dr Karol Dąbrowski – z-ca przewodniczącej
dr inż. Rafał Smulski – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Jacek Hendel – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Ewa Knapik – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Łukasz Łukańko – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Krzysztof Polański – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Ewa Słupek – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Marek Solecki – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Joanna Wartak – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Paweł Zapiór – z-ca przewodniczącej