AS AGH dla studentki WWNiG

Published On 04.07.2017 | Z życia Wydziału
Kapituła Funduszu Stypendialnego „Absolwenci Studentom” wyłoniła spośród studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia najwybitniejszą studentkę AGH. Tytuł AS-a AGH oraz stypendium specjalne w wysokości 10 000 zł otrzymała inż. Edyta Mikołajczak studiująca Górnictwo i Geologię na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Zdobywczyni AS-a AGH już na początku studiów wyróżniała się talentem, zmysłem inżynierskim i zamiłowaniem do matematyki. Od drugiego roku studiów pod opieką prof. Jerzego Stopy rozpoczęła pracę naukową związaną z matematycznym modelowaniem eksploatacji złóż węglowodorów. Edyta Mikołajczak zajęła drugie miejsce na 54. Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego. Jest także kilkukrotną laureatką edycji europejskiej i ogólnoświatowej najbardziej uznawanego w branży naftowo-gazowniczej studenckiego konkursu Student Paper Contest. W ramach pracy inżynierskiej stworzyła aplikację komputerową do prognozowania eksploatacji złóż ropno-gazowych i znalazła się wśród laureatów konkursu na najlepsze prace dyplomowe poruszające tematy związane z branżą naftową. Za swoją działalność trzykrotnie została nagrodzona stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, czterokrotnie była laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz otrzymywała stypendia zewnętrzne. AS AGH to powołany z myślą o wybitnych studentach AGH Fundusz Stypendialny „Absolwenci Studentom”, który daje absolwentom możliwość bezpośredniego wsparcia młodych ludzi w realizacji kolejnych, ambitnych projektów naukowych. AS AGH został po raz pierwszy przyznany w 2016 r.

Comments are closed