Stypendium MNiSW dla studenta WWNIG

Published On 07.01.2018 | Z życia Wydziału
Inż. Wojciech Labuda już po raz drugi otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe jako jedna z dwóch osób w Polsce na kierunku górnictwo i geologia. Oprócz Pana W. Labudy stypendium otrzymało jeszcze siedmiu studentów z AGH, więcej informacji: http://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/doktoranci-i-studenci-agh-ze-stypendiami-ministra/ Do osiągnięć Pana Wojciecha w minionym roku akademickim należały m.in.: artykuł w czasopiśmie Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, udział w projekcie badawczym poświęconym zagospodarowaniu metanu ze zrobów, a także 1. miejsce w Europie w konkursach SPE - Student Paper Contest i PetroBowl Championship. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest rokrocznie wyróżniającym się studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach naukowych. Ocenie podlegają: publikacje naukowe, patenty, udział w projektach badawczych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych czy nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych. Na rok akademicki 2017/2018 w całej Polsce przyznano 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom o jednorazowej wysokości odpowiednio 15 tys. i 25 tys. złotych. Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html Labuda Wojciech - ATCE

Comments are closed