Prywatne

Zdjęcia z kolekcji pracowników Wydziału

  • XV Konferencja Naukowo Techniczna
Galeria Profesora Siemka

Zdjęcia z prywatnej kolekcji prof. Siemka

Galeria Profesora Stryczka

W tej galerii znajduje się jedynie część sporej kolekcji, jaką zgromadził profesor Stryczek, Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu...