Koła Naukowe i SPE

Rozwijaniu zainteresowań naukowych związanych z przyszłym zawodem, jak też wprowadzaniu studentów w problematykę badań naukowych służą działające na Wydziale Studenckie Koła Naukowe:

  • Koło Naukowe Geowiert ? opiekun dr hab. inż. Tomasz Śliwa
  • Koło Naukowe Nafta i Gaz ? opiekunowie: mgr inż. Damian Janiga, mgr inż. Tomasz Włodek
  • Koło Naukowe Zdrój ? opiekun mgr inż. Michał Maruta
  • Koło Naukowe Rotor ? opiekun dr inż. Robert Rado

oraz istniejąca od 2002 roku podsekcja studencka SPE w ramach ogólnokrajowej Sekcji Polskiej Society of Petroleum Engineers.

Society of Petroleum Engineers - SPE

SPE POLAND

SPE jest to światowe stowarzyszenie zrzeszające inżynierów oraz naukowców powiązanych z przemysłem energetycznym.  Obecnie posiada ono ponad 79 000 członków z wielu dziedzin nauki i przemysłu.