KN Geowiert

geowiert logoOpiekun:
dr hab. inż. Tomasz Śliwa

Strona internetowa: www.geowiert.wnaft.agh.edu.pl

O Kole Naukowym GEOWIERT

Koło Naukowe GEOWIERT jest jednym z najstarszych kół działających na Akademii Górniczo – Hutniczej. Powstało ono w roku 1954 na Wydziale Górniczym przy Katedrze Wiertnictwa pod nazwą Koło Naukowego Wiertników. Jego celem było pogłębienie wiedzy i rozwijanie zainteresowań zarówno studentów jak i pracowników katedry. Początkowa działalność Koła obejmowała prace na temat głębokich wierceń naftowych, wierceń hydrogeologicznych oraz technologii wykonywania tych otworów.

Koło zmieniło swoją nazwę na „Geowiert” w roku 1968, kiedy zaczęło funkcjonować na nowo powstałym Wydziale Wiertniczo – Naftowym. Członkowie Koła nadal zajmowali się tematyką technologii wierceń otworowych z uwzględnieniem najnowszych zagadnień istniejących w przemyśle.

Członkowie Koła Naukowego Geowiert biorą coroczny udział w sesjach kół naukowych i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, osiągając na nich duże sukcesy i godnie reprezentując Uczelnię na arenie krajowej i międzynarodowej.

Działalność Koła Naukowego GEOWIERT

Działalność Koła obejmuje przede wszystkim szereg badań laboratoryjnych z dziedziny płynów wiertniczych, zaczynów cementowych oraz opracowywaną w nowym laboratorium geoenergetyki problematykę otworowych wymienników ciepła.

Członkowie Koła Naukowego biorą bardzo aktywny udział w sesjach naukowych, zajmując wysokie miejsca, a ich prace są publikowane w czasopismach naukowych. Obok działalności ściśle naukowej i badawczej Koło organizuje również wyjazdy służące pogłębieniu wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii, a także kameralne spotkania celem wymiany myśli oraz zacieśniania więzi.