KN Nafta i Gaz

NG logoOpiekunowie: 
mgr inż. Tomasz Włodek, mgr inż. Damian Janiga

Strona internetowa: www.nig.net.pl

Rys historyczny Koła Naukowego Nafta i Gaz

Koło Naukowe należy do najstarszych kół studenckich działających na Akademii Górniczo – Hutniczej. Powstało ono jeszcze na Wydziale Górniczym w roku 1953 przy Katedrze Eksploatacji Ropy Naftowej. Od początku istnienia członkowie koła pogłębiali wiedzę z zakresu eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego we współpracy z pracownikami naukowymi.  W roku 1968 powstał Wydział Wiertniczo ? Naftowy, na który  Koło kontynuowało swoją działalność. Obecnie Koło Naukowe Nafta i Gaz skupia studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu głównie specjalności: Eksploatacja Złóż Surowców Płynnych, Gazownictwo Ziemne, Inżynieria Naftowa i Inżynieria Gazownicza. Członkowie Koła biorą udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych promując Wydział i Uczelnię.

Działalność Koła Naukowego Nafta i Gaz

1  Raz w miesiącu organizowane są spotkania  tematyczne związane  z bieżącą problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego oraz nowymi technologiami w dziedzinie inżynierii naftowej i gazowniczej.

2. Organizowane są wyjazdy programowe na nowoczesne obiekty przemysłowe, w tym m.in. kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej, podziemne magazyny gazu.

3. Członkowie Koła włączają się w działalność naukowo ? badawczą Katedry Inżynierii Gazowniczej.

4. Studenci wygłaszają liczne referaty na Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego, konferencjach East Meets West i Student ShaleDays oraz Kongresie Europejskim,  gdzie zajmują wysokie miejsca.

5. Wraz z Kołem Naukowym Geowiert zorganizowano cykl szkoleń ?Student dla Studenta? z zakresu specjalistycznego oprogramowania.

6. Zaaranżowano warsztaty ?CSR w branży Oil&Gas?.