KN Zdrój

zdrójOpiekun: mgr inż. Michał Maruta Zakres działalności Koła Naukowego ZDRÓJ Koło Naukowe ZDRÓJ powstało w 1974 r. przy ówczesnym Zakładzie Eksploatacji i Ochrony Wód i nieprzerwanie działa do dzisiaj. Zakres działalności Koła obejmuje problematykę związaną z techniką i technologią wiercenia otworów hydrogeologicznych, dokumentowaniem zasobów wód podziemnych, optymalizacją i automatyzacją procesów eksploatacji i dystrybucji wód oraz zagospodarowaniem i utylizacją zasolonych wód kopalnianych i uzdrowiskowych. W ostatnich latach, uruchomieniu na naszym Wydziale drugiego kierunku studiów, zakres działalności Koła poszerzył się o problematykę związaną z inżynierią środowiska. Dotyczy ona głównie zagadnień związanych z: badaniem zmian chemizmu wód podziemnych i gleb wokół zakładów przemysłowych i składowisk odpadów, monitoringu środowiska gruntowo-wodnego, migracji zanieczyszczeń, badania hałasu wokół instalacji przemysłowych oraz badaniem szczelności gazociągów i instalacji PMG. Członkowie Koła uczestniczą w organizowanej corocznie Studenckiej Sesji Naukowej Górników przygotowując po 2-3 referaty. Biorą również udział w sesjach naukowych organizowanych przez inne uczelnie.