Katedra Inżynierii Gazowniczej

 Strona internetowa Katedry: www.kig.wnaft.agh.edu.pl

Kierownik Katedry

Mariusz Łaciak, dr hab. inż., prof. AGH

Samodzielni pracownicy naukowi

Maciej Kaliski, prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż. Czesław Rybicki, dr hab. inż., prof.  AGH Adam Szurlej, dr hab. inż.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Jan Barbacki, mgr inż. Jacek Blicharski, dr inż. Karol Dąbrowski, dr Jacek Hendel, mgr inż. Piotr Janusz, dr inż. Łukasz Klimkowski, dr inż. Szymon Kuczyński, dr inż. Andrzej Olijnyk, mgr inż. Krzysztof Polański, mgr inż. Karolina Serbin, dr inż. Rafał Smulski, dr inż. Tomasz Włodek, mgr inż.

Pracownicy administracyjno-techniczni

Michał Łaśko Monika Nosal, lic. Przemysław Wnęk, mgr inż.

Emerytowani pracownicy

Jakub Siemek, prof. zw. dr hab. inż., czł. koresp. PAN i PAU, DHC Stanisław Łuczyński, dr inż. Czesława E. Ropa, dr inż. Stanisław Wilk, dr hab inż., prof. AGH