Aktualności Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowany 01.09.2014 | Komunikaty

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2014/15 na:

  • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) na kierunku:
   • Inżynieria Naftowa i Gazownicza;

oraz

  • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) na kierunkach:
   • Górnictwo i Geologia;
   • Inżynieria Naftowa i Gazownicza;
Dodatkowa rekrutacja na niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 obejmuje także kierunek studiów prowadzony w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym (ZOD) w Krośnie:
  • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) na kierunku:
   • Górnictwo i Geologia - ZOD Krosno.
Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Komentarze wyłączone