Diamentowy Grant MNiSW dla studentów

Opublikowany 16.11.2011 | Komunikaty
Nowa inicjatywa MNiSW, jaką jest Program "Diamentowy Grant". W ramach ww. Programu został ogłoszony konkurs o finansowanie projektów badawczych. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu ?Diamentowy Grant? upływa w dniu 15 grudnia 2011 r. Wszystkie niezbędne informacje i wymagania związane z konkursem znajdują się w dokumentach dołączonych do nin. wiadomości,  a także dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/program-diamentowy-grant/

Dodaj komentarz