Dziekan elekt: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Opublikowany 18.04.2016 | Komunikaty
Z przyjemnością informujemy, że na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 18 kwietnia 2016 roku, w wyniku głosowania na Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu wybrany został prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski.

CURRICULUM VITAE

wisniowski_200

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

DANE OSOBOWE - Urodzony 13 listopada 1964 r. w Krakowie, - Żonaty. WYKSZTAŁCENIE 1988 - Magister inżynier górnik z zakresu wiertnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy; 1992 - Ukończone Studia Doktoranckie ?Górnictwo?-, Akademia Górniczo-Hutnicza wi Krakowie, Wydział Górniczy; 1992 - Doktor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo- Naftowy; 2000 - Ukończone studia Podyplomowe ? Marketing i Zarządzanie w Gazownictwie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; 2003 - Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii, specjalność wiertnictwo i geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; 2013 - Tytuł profesora nauk technicznych PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 1991 - 1992? asystent-stażysta na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 1992 - 2005 ? adiunkt na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 2005 - 2015 ? profesor nadzwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 2015 ? do chwili obecnej - profesor zwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWO-BADAWCZA Rafał Wiśniowski od 1992 r prowadzi wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe na studiach magisterskich z przedmiotów: wiertnictwo, projektowanie otworów wiertniczych, wiercenie otworów kierunkowych oraz nowoczesne techniki itechnologie bezwykopowe. Na studiach doktoranckich uruchomionych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH prowadził zajęcia z przedmiotów: informatyka i modelowanie procesów technologicznych w wiertnictwie, technologia wierceń kierunkowych, projektowanie procesów technologicznych w wiertnictwie i ich kosztorysowanie. W swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się optymalizacją technik i technologii wiertniczych, projektowaniem głębokich otworów naftowych oraz otworów kierunkowych o różnym przeznaczeniu. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji i referatów wygłaszanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, trzech skryptów oraz sześciu monografii. Efektem jego współpracy z przemysłem jest ponad 150 niepublikowanych prac naukowo- badawczych i opracowań (opinii i ekspertyz) dla przemysłu. Brał udział jako kierownik i główny wykonawca w 13 krajowych i międzynarodowych projektach naukowo- badawczych.

Komentarze wyłączone