Dziekan elekt: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Opublikowany 18.04.2016 | Komunikaty

Z przyjemnością informujemy, że na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 18 kwietnia 2016 roku, w wyniku głosowania na Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu wybrany został prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski.

CURRICULUM VITAE

wisniowski_200

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

DANE OSOBOWE
– Urodzony 13 listopada 1964 r. w Krakowie,
– Żonaty.

WYKSZTAŁCENIE
1988 – Magister inżynier górnik z zakresu wiertnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy;
1992 – Ukończone Studia Doktoranckie ?Górnictwo?-, Akademia Górniczo-Hutnicza wi Krakowie, Wydział Górniczy;
1992 – Doktor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo- Naftowy;
2000 – Ukończone studia Podyplomowe ? Marketing i Zarządzanie w Gazownictwie? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu;
2003 – Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii, specjalność wiertnictwo i geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu;
2013 – Tytuł profesora nauk technicznych

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1991 – 1992? asystent-stażysta na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
1992 – 2005 ? adiunkt na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
2005 – 2015 ? profesor nadzwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
2015 ? do chwili obecnej – profesor zwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWO-BADAWCZA
Rafał Wiśniowski od 1992 r prowadzi wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe na studiach magisterskich z przedmiotów: wiertnictwo, projektowanie otworów wiertniczych, wiercenie otworów kierunkowych oraz nowoczesne techniki itechnologie bezwykopowe. Na studiach doktoranckich uruchomionych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH prowadził zajęcia z przedmiotów: informatyka i modelowanie procesów technologicznych w wiertnictwie, technologia wierceń kierunkowych, projektowanie procesów technologicznych w wiertnictwie i ich kosztorysowanie.
W swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się optymalizacją technik i technologii wiertniczych, projektowaniem głębokich otworów naftowych oraz otworów kierunkowych o różnym przeznaczeniu.
Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji i referatów wygłaszanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, trzech skryptów oraz sześciu monografii. Efektem jego współpracy z przemysłem jest ponad 150 niepublikowanych prac naukowo- badawczych i opracowań (opinii i ekspertyz) dla przemysłu. Brał udział jako kierownik i główny wykonawca w 13 krajowych i międzynarodowych projektach naukowo- badawczych.

Komentarze wyłączone