Eurodoc 2012

Opublikowany 13.03.2012 | Komunikaty
Już w tym miesiącu doktoranci i młodzi naukowcy z całej Europy spotkają się w Krakowie w dniach 20-25 marca 2012 r. aby uczestniczyć w konferencji EURODOC 2012. Młodzi ludzie spotkają się w Krakowie by dyskutować na temat finansowania kształcenia i badań naukowych doktorantów i młodych naukowców. Organizatorem konferencji EURODC 2012 jest Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński oraz KRD Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Oficjalny patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Akademii-Górniczo-Hutniczej oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja będzie podzielona na część naukową i sprawozdawczo-wyborczą. Podczas części naukowej będzie możliwość wysłuchania ciekawych wykładów dotyczących roli instytucji publicznych i prywatnych w finansowaniu nauki, czy przedsiębiorczości akademickiej np. firmy spin-off.   Podczas konferencji będzie można wysłuchać wielu interesujących wykładów prezentowanych między innymi przez osoby takie jak Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.dr hab. Barbara Kudrycka, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, prof. Theodore Papazoglou, Martin Lange.     Dodatkowo będą zorganizowane workshopy, gdzie doktoranci oraz młodzi naukowcy z całej Europy będą mogli wspólnie podyskutować o tematach, które najbardziej ich interesują. Jednym z bardzo ważnych tematów, jaki zostanie poruszony będzie prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie pieniędzy na te badania.   Zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z harmonogramem konferencji oraz do rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie:  http://www.eurodoc2012.krakow.pl  

Dodaj komentarz