Godziny Rektorskie – Juwenalia 2010

Opublikowany 04.05.2010 | Komunikaty
W nawiązaniu do informacji dotyczącej dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 7 maja br. informujemy, że na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH p. Prorektor ds. Kształcenia Zbigniew Kąkol wyraził zgodę na ogłoszenie godzin rektorskich w dniu 6 maja br. (czwartek) od godz. 14.00. Umożliwi to wszystkim studentom AGH uczestnictwo w imprezach Juwenaliowych.

Dodaj komentarz