Informacja o programie Erasmus Mundus ? Joint Doctorate Programmes

Opublikowany 02.01.2012 | Komunikaty
Akademia Górniczo-Hutnicza została jednym z beneficjentów  programu Erasmus Mundus ? Joint Doctorate Programmes: "Environmental Pathways for  Sustainable Energy Services". Koordynatorem projektu jest KTH (Royal Institute of Technology) w Sztokholmie. W latach 2012-2016 studenci trzeciego  stopnia studiów  AGH uzyskają możliwość udziału w międzynarodowych studiach doktoranckich, realizowanych na czołowych uczelniach techniczny Europy: * KTH, Royal Institute of Technology, Sweden , * University School of Chemical Technology, Finland, * Ecole des Mines de Nantes, France, * Instituto Superior Técnico, Portugal, * Politecnico di Torino, Italy, * Eindhoven University of Technology, Netherlands, * Universitat Polit?cnica  de Catalunya, Spain. Projekt będzie pokrywać koszty związane z mobilnością doktorantów  i  wykładowców,  a także oferuje godziwe (na poziomie europejskim) stypendia. Został otwarty pierwszy nabór ma te studia, z terminem rejestracji kandydatów do 31 stycznia 2012. Studia maja się rozpocząć we wrześniu 2012. O przyjęcie (warunkowe) mogą się także  ubiegać   STUDENCI ostatniego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich). Szczegóły programu  są dostępne na: http://www.exploreselect.eu/Home/tabid/523/language/en-GB/Default.aspx [1] , zakładka: SELECT PhD. W AGH Program jest koordynowany przez PROF. WOJCIECHA GREGĘ.

Dodaj komentarz