Informacja o programie Erasmus Mundus ? Joint Doctorate Programmes

Opublikowany 02.01.2012 | Komunikaty

Akademia Górniczo-Hutnicza

została jednym z beneficjentów  programu Erasmus Mundus ? Joint Doctorate Programmes: „Environmental Pathways for  Sustainable Energy Services”. Koordynatorem projektu jest KTH (Royal Institute of Technology) w Sztokholmie.

W latach 2012-2016 studenci trzeciego  stopnia studiów  AGH uzyskają możliwość udziału w międzynarodowych studiach doktoranckich, realizowanych na czołowych uczelniach techniczny Europy:

* KTH, Royal Institute of Technology, Sweden ,

* University School of Chemical Technology, Finland,

* Ecole des Mines de Nantes, France,

* Instituto Superior Técnico, Portugal,

* Politecnico di Torino, Italy,

* Eindhoven University of Technology, Netherlands,

* Universitat Polit?cnica  de Catalunya, Spain.

Projekt będzie pokrywać koszty związane z mobilnością doktorantów  i  wykładowców,  a także oferuje godziwe (na poziomie europejskim) stypendia.

Został otwarty pierwszy nabór ma te studia, z terminem rejestracji kandydatów do 31 stycznia 2012. Studia maja się rozpocząć we wrześniu 2012.

O przyjęcie (warunkowe) mogą się także  ubiegać   STUDENCI ostatniego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Szczegóły programu  są dostępne na:

http://www.exploreselect.eu/Home/tabid/523/language/en-GB/Default.aspx [1] , zakładka: SELECT PhD.

W AGH Program jest koordynowany przez PROF. WOJCIECHA GREGĘ.

Dodaj komentarz