Informacje dot. przyznania miejsc w DS. oraz pomocy materialnej dla studentów z Rekrutacji 2012

Opublikowany 11.07.2012 | Komunikaty
Informacje dot.  przyznania miejsc w DS. oraz pomocy materialnej dla studentów z Rekrutacji 2012 Studenci zainteresowani otrzymaniem miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2012/2013 proszeni są o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. W przypadku starania się jednocześnie o przyznanie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy dodatkowo złożyć Wniosek o przyznanie pomocy materialnej. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 782,60 zł /osobę w rodzinie. inf_1_rok_DS_2012_13 Wniosek_DS_2012_1rok Oswiadczenie_dochody nieopodatkowane Oswiadczenie_skladki zdrowotne Wniosek_pomoc_2012_13  

Dodaj komentarz