Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Opublikowany 11.06.2013 | Komunikaty

Zarząd Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej ogłasza KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

W konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2013 r. a 30.09.2013 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie województwa małopolskiego. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się prace magisterskie w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń. Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji Rynek Kleparski 13/8, 31-150 Kraków lub wysłać w terminie do 31 października 2013r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji).

Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegóły dostępne są w dołączonym Regulaminie Konkursu (+ wniosek do wypełnienia).

Regulamin_Konkurs

Wniosek_Konkurs

Komentarze wyłączone