Konkurs na stypendia Fundacji PGNiG

Opublikowany 23.05.2012 | Komunikaty

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, już po raz czwarty, ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych z kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.

Zgodnie z Regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:
1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze ?na własną rękę”.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 lipca 2012 r.

Zasady oraz dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyznanie stypendium określone są w Regulaminie, dołączonym do nin. maila lub dostępnym na stronie: www.fundacjapgnig.pl

Wszelkich informacji udziela:
Anna Dłużniewska, PGNiG: anna.dluzniewska@pgnig.pl;
Tel. 22 691-85-35; mobile: 663-190-366; fax. 22 691-85-36;

regulamin_14.05.2012

zal._1_do_reg._14.05.2012

zal_nr_2_reg._styp_14.05.2012

Dodaj komentarz