Konkurs na stypendia Fundacji PGNiG

Opublikowany 23.05.2012 | Komunikaty
Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, już po raz czwarty, ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych z kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. Zgodnie z Regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków: 1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą, 2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, 3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze ?na własną rękę". Termin składania wniosków upływa z dniem 30 lipca 2012 r. Zasady oraz dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyznanie stypendium określone są w Regulaminie, dołączonym do nin. maila lub dostępnym na stronie: www.fundacjapgnig.pl Wszelkich informacji udziela: Anna Dłużniewska, PGNiG: anna.dluzniewska@pgnig.pl; Tel. 22 691-85-35; mobile: 663-190-366; fax. 22 691-85-36; regulamin_14.05.2012 zal._1_do_reg._14.05.2012 zal_nr_2_reg._styp_14.05.2012

Dodaj komentarz