Nauka języków obcych przez studentów obcokrajowców

Opublikowany 17.11.2011 | Komunikaty
Przypominamy, że zgodnie z par. 4 Zarządzenia Nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych AGH studenci-obcokrajowcy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach z j. polskiego w ramach zajęć z języka obcego na poniższych zasadach: ?1. Studenci niebędący obywatelami polskimi w ramach zajęć z języka obcego są zobowiązani do nauki języka polskiego. 2. Studenci niebędący obywatelami polskimi, legitymujący się dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, zobowiązani są do nauki języka obcego na zasadach obowiązujących studentów polskich, przy czym językiem takim nie może być język ojczysty studenta lub język urzędowy/oficjalny kraju pochodzenia studenta. 3. Lektorat z języka polskiego rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów i trwa kolejne 4 semestry do IV semestru studiów włącznie. W tym przypadku ocena końcowa w suplemencie umieszczana jest w semestrze, w którym student złożył egzamin.? W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przekazanie studentom informacji, że w sprawie harmonogramu zajęć studenci proszeni są o kontakt z panią Bogumiłą Osiak w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. 18.00 ? 21.00 (pawilon D-9, sala 118).

Dodaj komentarz