Nowe wzory wpisu do indeksu

Opublikowany 01.10.2010 | Komunikaty
  Nowe wzory wpisu do indeksu (studia stacjonarne) do pobrania w Dziale Dydaktyka.  Indeksy składane do wpisu winny zawierać:  -   wpisanie przedmioty na semestr zimowy (wg wzoru wpisu do indeksu)  -   potwierdzone w indeksie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - na rok akademicki 2010/2011.

Dodaj komentarz