Nowe wzory wpisu do indeksu

Opublikowany 01.10.2010 | Komunikaty

 

Nowe wzory wpisu do indeksu (studia stacjonarne) do pobrania w Dziale Dydaktyka. 

Indeksy składane do wpisu winny zawierać: 

–   wpisanie przedmioty na semestr zimowy (wg wzoru wpisu do indeksu) 

–   potwierdzone w indeksie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – na rok akademicki 2010/2011.

Dodaj komentarz