Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Opublikowany 24.05.2010 | Komunikaty
Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2010/2011 do pobrania w Dziekanacie - ostateczny termin skłdania podań: 14-06-2010 r. (poniedziałek). Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w DS jest posiadanie przez Dziekanat zaświadczeń o dochodach w rodzinie studenta wystawionych przez właściwy urząd skarbowy. Obowiązujące aktualnie zaświadczenia o dochodach za 2008 rok zachowują swoją ważność do 30.06.2010 r. Osoby, które dotychczas nie składały zaświadczeń o dochodach, a są zainteresowane otrzymaniem miejsca w domu studenckim, winny złożyć stosowny wniosek wraz z zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach swoich, rodziców, ew. rodzeństwa studiującego w roku 2009. Szczegóły

Dodaj komentarz