Praktyki studenckie na Ukrainie we współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu z Ivano-Frankowska

Opublikowany 06.05.2019 | Komunikaty

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich na Ukrainie w Ivano-Frankowsku. Zainteresowani studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 15.05.2019 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.
Termin praktyk: lipiec 2019 r.
Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

 • student przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
 • średnia z całego toku studiów potwierdzona z dziekanatu;
 • czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka rosyjskiego bardzo mile widziana,
 • informacja o odbytych praktykach w poprzednich latach.
  Dokumenty:
 • ważny paszport minimum 6 miesięcy,
 • deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,
 • podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,
 • potwierdzenie znajomości języków.
  Student, który w latach ubiegłych uczestniczył w praktyce w Ivano-Frankowsku nie ma możliwości ubiegać się o nią ponownie.

Komentarze wyłączone