Praktyki studenckie na Ukrainie

Opublikowany 03.04.2018 | Komunikaty
Praktyki studenckie na Ukrainie we współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu z Ivano-Frankowska Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich na Ukrainie w Ivano-Frankowsku. Zainteresowani  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 18.04.2018 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie. Termin praktyk: 09-20.07.2018 r. Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów: - student  przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych; - średnia z całego toku studiów potwierdzona z dziekantu; - czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału, - znajomość języka angielskiego, - znajomość języka rosyjskiego bardzo mile widzana.   Dokumenty: - ważny paszport minimum 6 miesięcy, - deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów, - podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną, - potwierdzenie znajomości języków. Student, który w latach ubiegłych  uczestniczył w praktyce w Ivano-Frankowsku nie ma możliwości ubiegać się o nią ponownie.

Komentarze wyłączone