Praktyki studenckie – Rosja oraz Ukraina – ponowna rekrutacja

Opublikowany 25.05.2017 | Komunikaty

Praktyki studenckie na Ukrainie we współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu z Ivano-Frankowska

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich na Ukrainie w Ivano-Frankowsku. Zainteresowani  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 30.05.2017 r. i skierowanie ich do Dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie.

Termin praktyk: 10-21.07.2017 r.

Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

  • student  przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
  • średnia z całego toku studiów,
  • czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału,
  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość języka rosyjskiego.

 

Dokumenty:

  • ważny paszport minimum 6 miesięcy,
  • deklaracja ukończonego roku studiów wraz ze średnią z całego toku studiów,
  • podanie z zaznaczoną aktywnością naukową i społeczną,
  • potwierdzenie znajomości języków.

Komentarze wyłączone