Praktyki studenckie w PERN S.A.

Opublikowany 12.07.2018 | Komunikaty
Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie bezpłatnych praktyk studenckich w obiektach należących do GK PERN, w następujących lokalizacjach: Warszawa, Gdańsk, Płocko, Adamowo. Zainteresowani  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) kierunków INiG i GiG,  proszeni są o przygotowanie stosownych podań do 17.07.2018 r. i skierowanie ich do prodziekana ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Ubiegający się na praktykę studenci muszą być ubezpieczeni NNW. W podaniu należy określić preferencje do terminu i miejsca praktyki. Praktyki studenckie mogą się odbywać w terminie od 23 lipca do 14 września br., student może zrealizować 2 lub 4-tygodniową praktykę. Decyzje dotyczące skierowania studentów na praktyki podejmowane będą komisyjnie. W sprawach spornych decydować będzie średnia ze studiów.

Komentarze wyłączone